• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 L46T
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Kim Khí /

DDC 332
Tác giả CN Lê, Bích Thảo
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Kim Khí / Lê Bích Thảo; Người hướng dẫn: Lê Phương Hoa
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 7, 76tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Kim Khí.
Từ khóa tự do Hiệu quả sử dụng
Từ khóa tự do Vốn kinh doanh
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Lê, Phương Hoa
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030467
00000000nam#a2200000ui#4500
00127226
0027
004F5D33728-C257-4118-9172-14BE5E60087E
005202206211405
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220621140558|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bL46T
1001 |aLê, Bích Thảo
24510|aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Kim Khí / |cLê Bích Thảo; Người hướng dẫn: Lê Phương Hoa
260 |c2022
300 |a7, 76tr. ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aTrình bày cơ sở lý luận về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Kim Khí.
653 |aHiệu quả sử dụng
653 |aVốn kinh doanh
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aLê, Phương Hoa|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030467
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030467 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 L46T Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1