• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 N4994T
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Viễn Thông FPT Telecom /

DDC 332
Tác giả CN Nguyễn, Phương Thảo
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Viễn Thông FPT Telecom / Nguyễn Phương Thảo; Người hướng dẫn: Lê Phương Hoa
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý IX, 59tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Trình bày lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp chung hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần viễn thông FPT Telecom.
Từ khóa tự do Hiệu quả sử dụng
Từ khóa tự do Vốn kinh doanh
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Lê, Phương Hoa
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030466
00000000nam#a2200000ui#4500
00127227
0027
0041EB50C6B-24E3-4151-88AC-19F0C54EB95F
005202206211423
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220621142337|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bN4994T
1001 |aNguyễn, Phương Thảo
24510|aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Viễn Thông FPT Telecom / |cNguyễn Phương Thảo; Người hướng dẫn: Lê Phương Hoa
260 |c2022
300 |aIX, 59tr. ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aTrình bày lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp chung hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần viễn thông FPT Telecom.
653 |aHiệu quả sử dụng
653 |aVốn kinh doanh
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aLê, Phương Hoa|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030466
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030466 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 N4994T Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1