• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 N4994T
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần dệt may - đầu tư - thương mại thành công trong điều kiện đại dịch covid -19 /

DDC 332
Tác giả CN Nguyễn, Thanh Thủy
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần dệt may - đầu tư - thương mại thành công trong điều kiện đại dịch covid -19 / Nguyễn Thanh Thủy; Người hướng dẫn: Phùng Thị Lan Hương
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý IX, 61tr., [18] ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Trình bày lý luận chung về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần dệt may - đầu tư - thương mại thành công trong điều kiện đại dịch covid -19.
Từ khóa tự do Hiệu quả sử dụng
Từ khóa tự do Vốn kinh doanh
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Phùng, Thị Lan Hương
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030503
00000000nam#a2200000ui#4500
00127228
0027
0045AB5800D-8452-4DDE-8432-3225B41C7D6D
005202206211437
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220621143748|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bN4994T
1001 |aNguyễn, Thanh Thủy
24510|aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần dệt may - đầu tư - thương mại thành công trong điều kiện đại dịch covid -19 / |cNguyễn Thanh Thủy; Người hướng dẫn: Phùng Thị Lan Hương
260 |c2022
300 |aIX, 61tr., [18] ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aTrình bày lý luận chung về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần dệt may - đầu tư - thương mại thành công trong điều kiện đại dịch covid -19.
653 |aHiệu quả sử dụng
653 |aVốn kinh doanh
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aPhùng, Thị Lan Hương|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030503
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030503 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 N4994T Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1