• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 V97Q
    Nhan đề: Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Techcombank /

DDC 332
Tác giả CN Vũ, Thị Kim Quỳnh
Nhan đề Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Techcombank / Vũ Thị Kim Quỳnh; Người hướng dẫn: Đoàn Thị Nguyệt
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý IX, 72tr., [18] ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Đưa ra cơ sở lý luận về quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại. Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam.
Từ khóa tự do Quản lý rủi ro
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Đoàn, Thị Nguyệt
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030501
00000000nam#a2200000ui#4500
00127229
0027
004E9444D39-132E-4597-BE08-72A29BEDA26A
005202206211508
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220621150859|bthyen|y20220621145012|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bV97Q
1001 |aVũ, Thị Kim Quỳnh
24510|aQuản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Techcombank / |cVũ Thị Kim Quỳnh; Người hướng dẫn: Đoàn Thị Nguyệt
260 |c2022
300 |aIX, 72tr., [18] ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aĐưa ra cơ sở lý luận về quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại. Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam.
653 |aQuản lý rủi ro
653 |aNgân hàng thương mại
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aĐoàn, Thị Nguyệt|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030501
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030501 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 V97Q Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1