• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 D924V
    Nhan đề: Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai /

DDC 332
Tác giả CN Dương, Hà Vy
Nhan đề Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai / Dương Hà Vy; Người hướng dẫn: Phạm Đức Tài
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý IX, 80tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Đưa ra cơ sở lý luận chung về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động.Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai.
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Vốn lưu động
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Phạm, Đức Tài
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030502
00000000nam#a2200000ui#4500
00127230
0027
00479463569-E725-403E-8B62-C2FA0B3B2EC8
005202206211520
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220621152013|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bD924V
1001 |aDương, Hà Vy
24510|aQuản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai / |cDương Hà Vy; Người hướng dẫn: Phạm Đức Tài
260 |c2022
300 |aIX, 80tr. ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aĐưa ra cơ sở lý luận chung về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động.Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai.
653 |aQuản trị
653 |aVốn lưu động
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aPhạm, Đức Tài|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030502
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030502 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 D924V Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1