• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 B8681T
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty vận tải biển Vinaship /

DDC 332
Tác giả CN Bùi, Thị Minh Tâm
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty vận tải biển Vinaship / Bùi Thị Minh Tâm; Người hướng dẫn: Trần Thị Hoa
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý VIII, 87tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Đưa ra cơ sở lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty vận tải biển Vinaship.
Từ khóa tự do Vốn
Từ khóa tự do Hiệu quả sử dụng
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hoa
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030500
00000000nam#a2200000ui#4500
00127231
0027
0047514023B-5019-4CD3-8358-30225DB0474B
005202206211555
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220621155538|bthyen|y20220621154715|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bB8681T
1001 |aBùi, Thị Minh Tâm
24510|aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty vận tải biển Vinaship / |cBùi Thị Minh Tâm; Người hướng dẫn: Trần Thị Hoa
260 |c2022
300 |aVIII, 87tr. ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aĐưa ra cơ sở lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty vận tải biển Vinaship.
653 |aVốn
653 |aHiệu quả sử dụng
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aTrần, Thị Hoa|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030500
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030500 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 B8681T Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1