• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 B8681N
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần May Sông Hồng /

DDC 332
Tác giả CN Bùi, Thị Nhung
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần May Sông Hồng / Bùi Thị Nhung; Người hướng dẫn: Phùng Thị Lan Hương
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý VII, 75tr., [9] ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Đưa ra cơ sở lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần May Sông Hồng.
Từ khóa tự do Vốn
Từ khóa tự do Hiệu quả sử dụng
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Phùng, Thị Lan Hương
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030499
00000000nam#a2200000ui#4500
00127232
0027
00459FFC7E5-EAE5-491B-AD9A-4CE74D7E17EB
005202206211554
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220621155426|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bB8681N
1001 |aBùi, Thị Nhung
24510|aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần May Sông Hồng / |cBùi Thị Nhung; Người hướng dẫn: Phùng Thị Lan Hương
260 |c2022
300 |aVII, 75tr., [9] ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aĐưa ra cơ sở lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần May Sông Hồng.
653 |aVốn
653 |aHiệu quả sử dụng
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aPhùng, Thị Lan Hương|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030499
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030499 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 B8681N Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1