• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 D238P
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại tổng công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí /

DDC 332
Tác giả CN Đào, Thu Phương
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại tổng công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí / Đào Thu Phương; Người hướng dẫn: Phùng Thị Lan Hương
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý VII, 82tr., [13] ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Đưa ra cơ sở lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí.
Từ khóa tự do Vốn
Từ khóa tự do Hiệu quả sử dụng
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Phùng, Thị Lan Hương
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030498
00000000nam#a2200000ui#4500
00127233
0027
00490AE4172-CD50-47E0-B391-DE0B021EA312
005202206211602
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220621160244|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bD238P
1001 |aĐào, Thu Phương
24510|aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại tổng công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí / |cĐào Thu Phương; Người hướng dẫn: Phùng Thị Lan Hương
260 |c2022
300 |aVII, 82tr., [13] ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aĐưa ra cơ sở lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí.
653 |aVốn
653 |aHiệu quả sử dụng
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aPhùng, Thị Lan Hương|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030498
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030498 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 D238P Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1