• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 L46H
    Nhan đề: Nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hà Tây /

DDC 332
Tác giả CN Lê, Thị Hậu
Nhan đề Nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hà Tây / Lê Thị Hậu; Người hướng dẫn: Đỗ Thị Kim Thu
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý IX, 84 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp
Tóm tắt Cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng hộ sản xuất của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hà Tây. Đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hà Tây....
Từ khóa tự do Hộ sản xuất
Từ khóa tự do Tín dụng
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Kim Thu
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030497
00000000nam#a2200000ui#4500
00127234
0027
004E10E8E28-844D-40C6-A6B7-9D07284A5F2E
005202206211623
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220621162319|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bL46H
1001 |aLê, Thị Hậu
24510|aNâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hà Tây / |cLê Thị Hậu; Người hướng dẫn: Đỗ Thị Kim Thu
260 |c2022
300 |aIX, 84 tr. ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp
5203 |aCơ sở lý luận về chất lượng tín dụng hộ sản xuất của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hà Tây. Đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hà Tây....
653 |aHộ sản xuất
653 |aTín dụng
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aĐỗ, Thị Kim Thu|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030497
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030497 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 L46H Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1