• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 T7364T
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần nhựa Bình Minh /

DDC 332
Tác giả CN Trịnh, Phương Thảo
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần nhựa Bình Minh / Trịnh Phương Thảo; Người hướng dẫn: Đường Thị Thanh Hải
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý VII, 53 tr., [16] ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Tổng quan về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Nêu rs thực trạng hiệu quả sử dụng vốn và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần nhựa Bình Minh.....
Từ khóa tự do Vốn
Từ khóa tự do Hiệu quả sử dụng vốn
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Đường, Thị Thanh Hải
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030496
00000000nam#a2200000ui#4500
00127235
0027
00468034A27-2A7B-4F95-8861-3A9D5FA67F85
005202206211637
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220621163738|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bT7364T
1001 |aTrịnh, Phương Thảo
2451 |aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần nhựa Bình Minh / |cTrịnh Phương Thảo; Người hướng dẫn: Đường Thị Thanh Hải
260 |c2022
300 |aVII, 53 tr., [16] ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aTổng quan về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Nêu rs thực trạng hiệu quả sử dụng vốn và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần nhựa Bình Minh.....
653 |aVốn
653 |aHiệu quả sử dụng vốn
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aĐường, Thị Thanh Hải|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030496
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030496 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 T7364T Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1