• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 T685N
    Nhan đề: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) /

DDC 332
Tác giả CN Trần, Thị Nhung
Nhan đề Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) / Trần Thị Nhung; Người hướng dẫn: Đoàn Thị Nguyệt
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý IX, 80 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng và các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB)...
Từ khóa tự do Quản trị rủi ro
Từ khóa tự do Tín dụng
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Đoàn, Thị Nguyệt
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030495
00000000nam#a2200000ui#4500
00127236
0027
00472FA0E74-FBD1-403D-BC80-A39E7BAE1DEC
005202206211713
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220621171344|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bT685N
1001 |aTrần, Thị Nhung
2451 |aQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) / |cTrần Thị Nhung; Người hướng dẫn: Đoàn Thị Nguyệt
260 |c2022
300 |aIX, 80 tr. ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aCơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng và các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB)...
653 |aQuản trị rủi ro
653 |aTín dụng
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aĐoàn, Thị Nguyệt|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030495
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030495 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 T685N Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1