• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 N4994L
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng /

DDC 332
Tác giả CN Nguyễn, Thị Linh
Nhan đề Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng / Nguyễn Thị Linh; Người hướng dẫn: Phạm Thị Ngọc Mai
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý VIII, 78 tr., [16] ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Trình bày tổng quan về quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty tại công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng.
Từ khóa tự do Hiệu quả quản lý
Từ khóa tự do Vốn lưu động
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Ngọc Mai
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030493
00000000nam#a2200000ui#4500
00127237
0027
0040C163C83-D581-41FA-9FCD-882D1CB85DC2
005202206220921
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220622092145|bthyen|c20220622092043|dthyen|y20220622090652|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bN4994L
1001 |aNguyễn, Thị Linh
2451 |aNâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng / |cNguyễn Thị Linh; Người hướng dẫn: Phạm Thị Ngọc Mai
260 |c2022
300 |aVIII, 78 tr., [16] ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aTrình bày tổng quan về quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty tại công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng.
653 |aHiệu quả quản lý
653 |aVốn lưu động
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aPhạm, Thị Ngọc Mai|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030493
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030493 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 N4994L Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1