• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 T7364N
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần phát hành sách TP. Hồ Chí Minh (FHS) /

DDC 332
Tác giả CN Trịnh, Thị Hồng Nhung
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần phát hành sách TP. Hồ Chí Minh (FHS) / Trịnh Thị Hồng Nhung; Người hướng dẫn: Phạm Đức Tài
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý VIII, 76 tr., [18] ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Đưa ra cơ sở lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần phát hành sách TP. Hồ Chí Minh (FHS).
Từ khóa tự do Hiệu quả sử dụng
Từ khóa tự do Vốn kinh doanh
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Phạm, Đức Tài
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030494
00000000nam#a2200000ui#4500
00127238
0027
00415AD4419-50B0-4CCB-90D1-9F3848631D27
005202206220939
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220622094000|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bT7364N
1001 |aTrịnh, Thị Hồng Nhung
2451 |aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần phát hành sách TP. Hồ Chí Minh (FHS) / |cTrịnh Thị Hồng Nhung; Người hướng dẫn: Phạm Đức Tài
260 |c2022
300 |aVIII, 76 tr., [18] ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aĐưa ra cơ sở lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần phát hành sách TP. Hồ Chí Minh (FHS).
653 |aHiệu quả sử dụng
653 |aVốn kinh doanh
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aPhạm, Đức Tài|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030494
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030494 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 T7364N Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1