• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 N4993L
    Nhan đề: Tăng cường hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội /

DDC 332
Tác giả CN Ngô, Huyền Lan
Nhan đề Tăng cường hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội / Ngô Huyền Lan; Người hướng dẫn: Vũ Thị Bích Hảo
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý VIII, 88 tr., [9] ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Trình bày lý luận về hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại. Thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội.
Từ khóa tự do Khách hàng cá nhân
Từ khóa tự do Hiệu quả cho vay
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Bích Hảo
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030492
00000000nam#a2200000ui#4500
00127239
0027
004324425CC-47AF-432C-805B-382C4293F256
005202206220955
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220622095512|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bN4993L
1001 |aNgô, Huyền Lan
2451 |aTăng cường hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội / |cNgô Huyền Lan; Người hướng dẫn: Vũ Thị Bích Hảo
260 |c2022
300 |aVIII, 88 tr., [9] ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aTrình bày lý luận về hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại. Thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội.
653 |aKhách hàng cá nhân
653 |aHiệu quả cho vay
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aVũ, Thị Bích Hảo|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030492
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030492 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 N4993L Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1