• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 N4994L
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Ánh Xuân /

DDC 332
Tác giả CN Nguyễn, Trần Bảo Long
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Ánh Xuân / Nguyễn Trần Bảo Long; Người hướng dẫn: Đoàn Phương Ngân
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 5, III, 63 tr., [15] ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Ánh Xuân.
Từ khóa tự do Vốn
Từ khóa tự do Hiệu quả sử dụng
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Đoàn, Phương Ngân
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030491
00000000nam#a2200000ui#4500
00127240
0027
00464D87D5B-9E91-4469-AB7D-6B9EB6889185
005202206221015
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220622101547|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bN4994L
1001 |aNguyễn, Trần Bảo Long
2451 |aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Ánh Xuân / |cNguyễn Trần Bảo Long; Người hướng dẫn: Đoàn Phương Ngân
260 |c2022
300 |a5, III, 63 tr., [15] ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aTrình bày cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Ánh Xuân.
653 |aVốn
653 |aHiệu quả sử dụng
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aĐoàn, Phương Ngân|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030491
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030491 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 N4994L Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1