• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 H6508A
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần tập đoàn Sao Mai /

DDC 332
Tác giả CN Hoàng, Thị Phương Anh
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần tập đoàn Sao Mai / Hoàng Thị Phương Anh; Người hướng dẫn: Vũ Thành Long
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý VIII, 103 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần tập đoàn Sao Mai.
Từ khóa tự do Tài sản
Từ khóa tự do Hiệu quả sử dụng
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Vũ, Thành Long
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030490
00000000nam#a2200000ui#4500
00127241
0027
0048C350F28-A0AC-4150-8ED2-87890678E5C6
005202206221050
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220622105042|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bH6508A
1001 |aHoàng, Thị Phương Anh
2451 |aNâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần tập đoàn Sao Mai / |cHoàng Thị Phương Anh; Người hướng dẫn: Vũ Thành Long
260 |c2022
300 |aVIII, 103 tr. ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aTrình bày cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần tập đoàn Sao Mai.
653 |aTài sản
653 |aHiệu quả sử dụng
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aVũ, Thành Long|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030490
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030490 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 H6508A Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1