• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 P491Y
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Thành An 665 /

DDC 332
Tác giả CN Phạm, Thị Hải Yến
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Thành An 665 / Phạm Thị Hải Yến; Người hướng dẫn: Trần Thanh Phúc
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý [7], 60 tr., [14] ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Thành An 665.
Từ khóa tự do Vốn
Từ khóa tự do Hiệu quả sử dụng
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Trần, Thanh Phúc
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030489
00000000nam#a2200000ui#4500
00127242
0027
0040C4BE66F-9D4D-430C-B2F9-2F0DA229FFE6
005202206221101
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220622110121|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bP491Y
1001 |aPhạm, Thị Hải Yến
2451 |aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Thành An 665 / |cPhạm Thị Hải Yến; Người hướng dẫn: Trần Thanh Phúc
260 |c2022
300 |a[7], 60 tr., [14] ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aTrình bày cơ sở lý luận về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Thành An 665.
653 |aVốn
653 |aHiệu quả sử dụng
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aTrần, Thanh Phúc|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030489
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030489 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 P491Y Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1