• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 H6508H
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam /

DDC 332
Tác giả CN Hoàng, Anh Hiếu
Nhan đề Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam / Hoàng Anh Hiếu; Người hướng dẫn: Phạm Thị Thu Hà
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý VIII, 75 tr., [20] ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Trình bày tổng quan về hiệu quả hoạt động và huy động vốn tại ngân hàng thương mại. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam.
Từ khóa tự do Vốn
Từ khóa tự do Huy động vốn
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Thu Hà
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030488
00000000nam#a2200000ui#4500
00127243
0027
004F119AC6C-0BFA-4A08-B9E2-BD94819AE125
005202206221114
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220622111433|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bH6508H
1001 |aHoàng, Anh Hiếu
2451 |aNâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam / |cHoàng Anh Hiếu; Người hướng dẫn: Phạm Thị Thu Hà
260 |c2022
300 |aVIII, 75 tr., [20] ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aTrình bày tổng quan về hiệu quả hoạt động và huy động vốn tại ngân hàng thương mại. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam.
653 |aVốn
653 |aHuy động vốn
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aPhạm, Thị Thu Hà|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030488
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030488 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 H6508H Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1