• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 335.4346 G3489T
    Nhan đề: Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh /

DDC 335.4346
Tác giả TT Bộ Giáo dục và đào tạo
Nhan đề Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và đào tạo
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021
Mô tả vật lý 272 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày các vấn đề về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, quá trình hình thành và phát triển. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản, văn hóa, đạo đức, con người...
Đối tượng sử dụng Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Khoa Lý luận chính trị
Ngành Lý luận chính trị
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(5): 000030379-81, 000031308-9
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(8): 000030725-9, 000031221-3
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(2): 000030905-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00127322
0024
004D8C37DEC-0918-4B35-ACA2-F8FD6DC5840F
005202207290909
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045765920|c60000
039|a20220729091000|btvdien|c20220713142004|dptthu87|y20220712153336|zmttrang
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a335.4346|bG3489T
1102 |aBộ Giáo dục và đào tạo
24510|aGiáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / |cBộ Giáo dục và đào tạo
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia sự thật, |c2021
300 |a272 tr. ; |c21 cm.
5203 |aTrình bày các vấn đề về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, quá trình hình thành và phát triển. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản, văn hóa, đạo đức, con người...
521|aDành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
653 |aGiáo trình
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
690 |aLý luận chính trị
691 |aLý luận chính trị
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(5): 000030379-81, 000031308-9
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(8): 000030725-9, 000031221-3
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(2): 000030905-6
890|a15|b25|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030906 Kho Mở - Nam Định 335.4346 G3489T Giáo trình 1
2 000030905 Kho Mở - Nam Định 335.4346 G3489T Giáo trình 2
3 000030725 Kho Mở - Lĩnh Nam 335.4346 G3489T Giáo trình 3
4 000030726 Kho Mở - Lĩnh Nam 335.4346 G3489T Giáo trình 4
5 000030727 Kho Mở - Lĩnh Nam 335.4346 G3489T Giáo trình 5
6 000030728 Kho Mở - Lĩnh Nam 335.4346 G3489T Giáo trình 6
7 000030729 Kho Mở - Lĩnh Nam 335.4346 G3489T Giáo trình 7
8 000031308 Kho Mở - Minh Khai 335.4346 G3489T Giáo trình 11
9 000031309 Kho Mở - Minh Khai 335.4346 G3489T Giáo trình 12
10 000031221 Kho Mở - Lĩnh Nam 335.4346 G3489T Giáo trình 13