• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 657 T1311L
    Nhan đề: Tài liệu học tập Kế toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu /

DDC 657
Nhan đề Tài liệu học tập Kế toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu / Trần Thị Quỳnh Giang,…[và những người khác]
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý 157 tr ; 27 cm
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Tổng quan về doanh nghiệp thương mại dịch vụ, kế toán hoạt động kinh doanh thương mại trong nước, kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Xuất nhập khẩu
Khoa Kế toán
Ngành Kế toán
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Bình
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Quỳnh Giang
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Oanh
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Như Quỳnh
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Luận
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Ngọc Hà
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Hồng Thắm
00000000nam#a2200000ui#4500
00127359
0022
004451015E0-103D-4074-8091-8D8BC0742CB9
005202208191129
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220819112920|z01006017
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a657|bT1311L
245 |aTài liệu học tập Kế toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu / |cTrần Thị Quỳnh Giang,…[và những người khác]
260 |a [K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |a157 tr ; |c27 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520 |aTổng quan về doanh nghiệp thương mại dịch vụ, kế toán hoạt động kinh doanh thương mại trong nước, kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ
653 |aKế toán
653 |aXuất nhập khẩu
690 |aKế toán
691 |aKế toán
700 |aLê, Thị Bình
700 |aTrần, Thị Quỳnh Giang
700 |aLê, Thị Oanh
700 |aLê, Thị Như Quỳnh
700|aTrần, Thị Luận
700|aTrần, Thị Ngọc Hà
700|aPhạm, Thị Hồng Thắm
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào