• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 657 T1311L
    Nhan đề: Tài liệu học tập Kế toán doanh nghiệp xây lắp và đơn vị chủ đầu tư /

DDC 657
Nhan đề Tài liệu học tập Kế toán doanh nghiệp xây lắp và đơn vị chủ đầu tư / Lưu Thị Hoan,…[và những người khác]
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý 163 tr. ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Những vấn đề chung về kế toán trong doanh nghiệp xây lắp, kế toán các yếu tố cơ bản của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp, kế toán doanh thu và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp, kế toán trong đơn vị chủ đầu tư
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Doanh nghiệp xây lắp
Khoa Kế toán
Ngành Kế toán
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Dung
Tác giả(bs) CN Lưu, Thị Hoan
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Tươi
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Cúc
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Quyên
Tác giả(bs) CN Trần, Phương Thúy
00000000nam#a2200000ui#4500
00127360
0022
00410EFDA5A-B06C-4907-B9B1-21A2264D0D12
005202208191437
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220819143707|z01006017
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a657|bT1311L
245 |aTài liệu học tập Kế toán doanh nghiệp xây lắp và đơn vị chủ đầu tư / |cLưu Thị Hoan,…[và những người khác]
260 |a [K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |a163 tr. ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520 |aNhững vấn đề chung về kế toán trong doanh nghiệp xây lắp, kế toán các yếu tố cơ bản của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp, kế toán doanh thu và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp, kế toán trong đơn vị chủ đầu tư
653 |aKế toán
653 |aDoanh nghiệp xây lắp
690 |aKế toán
691 |aKế toán
700 |aNguyễn, Thị Dung
700 |aLưu, Thị Hoan
700 |aPhạm, Thị Tươi
700 |aNguyễn, Thị Cúc
700|aTrần, Thị Quyên
700|aTrần, Phương Thúy
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào