• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 657 T1311L
    Nhan đề: Tài liệu học tập Tiểu luận 2: chuyên ngành kế toán doanh nghiệp /

DDC 657
Nhan đề Tài liệu học tập Tiểu luận 2: chuyên ngành kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Tô Phượng,…[và những người khác]
Nhan đề khác Tài liệu học tập Tiểu luận hai chuyên ngành kế toán doanh nghiệp
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý V,136 tr. ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Tổng quan về doanh nghiệp, thực trạng công tác kế toán tại doanh nghiệp
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Tiểu luận
Khoa Kế toán
Ngành Kế toán
Tác giả(bs) CN Ngô, Bỉnh Duy
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Tô Phượng
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Bình
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Phương Lan
Tác giả(bs) CN Trần, Phương Thúy
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Ngọc Thúy
00000000nam#a2200000ui#4500
00127361
0022
004D5D3EF0E-B954-4886-A4EF-B3E7EC798FEA
005202208191535
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220819153551|b01006017|y20220819145913|z01006017
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a657|bT1311L
245 |aTài liệu học tập Tiểu luận 2: chuyên ngành kế toán doanh nghiệp / |cNguyễn Thị Tô Phượng,…[và những người khác]
246|aTài liệu học tập Tiểu luận hai chuyên ngành kế toán doanh nghiệp
260 |a [K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |aV,136 tr. ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520 |aTổng quan về doanh nghiệp, thực trạng công tác kế toán tại doanh nghiệp
653 |aKế toán
653 |aTiểu luận
690 |aKế toán
691 |aKế toán
700 |aNgô, Bỉnh Duy
700 |aNguyễn, Thị Tô Phượng
700 |aLê, Thị Bình
700 |aHoàng, Thị Phương Lan
700|aTrần, Phương Thúy
700|aTrần, Thị Ngọc Thúy
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào