• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 629 T1311L
    Nhan đề: Tài liệu học tập Đồ án 2: Điều khiển PLC và hệ thống nhúng /

DDC 629
Nhan đề Tài liệu học tập Đồ án 2: Điều khiển PLC và hệ thống nhúng / Đinh Thị Hằng,...[và những người khác]
Nhan đề khác Tài liệu học tập Đồ án hai Điều khiển PLC và hệ thống nhúng
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý 185 tr. ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Các nguyên tắc cơ bản khống chế truyền động điện, cách tính chọn các thiết bị đóng cắt - điều khiển - bảo vệ, bộ điều khiển logic khả trình PLC, biến tần công nghiệp và màn hình HMI, hướng dẫn thiết kế trang bị điện - điện tử máy cắt gọt kim loại, hướng dẫn thiết kế trang bị điện - điện tử máy nâng vận chuyển, hệ thống nhúng
Từ khóa tự do Điều khiển PLC
Từ khóa tự do Hệ thống nhúng
Khoa Điện
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Tác giả(bs) CN Đinh, Thị Hằng
Tác giả(bs) CN Võ, Thu Hà
Tác giả(bs) CN Vũ, Duy Hưng
Tác giả(bs) CN Đặng, Thị Tuyết Minh
00000000nam#a2200000ui#4500
00127369
0022
004E5DC6215-DABF-4AD6-8C11-3EB3E2F3EEDE
005202208261423
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230227113323|btvdien|y20220826142326|z01006017
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a629|bT1311L
245 |aTài liệu học tập Đồ án 2: Điều khiển PLC và hệ thống nhúng / |cĐinh Thị Hằng,...[và những người khác]
246|aTài liệu học tập Đồ án hai Điều khiển PLC và hệ thống nhúng
260 |a [K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |a185 tr. ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520 |aCác nguyên tắc cơ bản khống chế truyền động điện, cách tính chọn các thiết bị đóng cắt - điều khiển - bảo vệ, bộ điều khiển logic khả trình PLC, biến tần công nghiệp và màn hình HMI, hướng dẫn thiết kế trang bị điện - điện tử máy cắt gọt kim loại, hướng dẫn thiết kế trang bị điện - điện tử máy nâng vận chuyển, hệ thống nhúng
653 |aĐiều khiển PLC
653 |aHệ thống nhúng
690 |aĐiện
691 |aCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử
700 |aĐinh, Thị Hằng
700 |aVõ, Thu Hà
700 |aVũ, Duy Hưng
700|aĐặng, Thị Tuyết Minh
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào