• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 629 T1311L
    Nhan đề: Tài liệu học tập Đồ án 2: Thiết kế hệ thống điều khiển - tự động /

DDC 629
Nhan đề Tài liệu học tập Đồ án 2: Thiết kế hệ thống điều khiển - tự động / Trần Ngọc Sơn,...[và những người khác]
Nhan đề khác Tài liệu học tập Đồ án hai Thiết kế hệ thống điều khiển tự động
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý 198 tr. ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Quy định trình bày đồ án, các bài toán về thiết kế hệ thống điều khiển Logic PLC, xây dựng mô hình Robot 3D và lập trình điều khiển Robot trên Matlab/simulink
Từ khóa tự do Điều khiển
Từ khóa tự do Tự động
Khoa Điện
Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
Tác giả(bs) CN Võ, Thu Hà
Tác giả(bs) CN Trần, Ngọc Sơn
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Điển
Tác giả(bs) CN Đặng, Thị Tuyết Minh
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00127370
0022
0043B811ABD-8A09-4D3D-A51D-9473986716FD
005202208261438
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220826143817|z01006017
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a629|bT1311L
245 |aTài liệu học tập Đồ án 2: Thiết kế hệ thống điều khiển - tự động / |cTrần Ngọc Sơn,...[và những người khác]
246|aTài liệu học tập Đồ án hai Thiết kế hệ thống điều khiển tự động
260 |a [K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |a198 tr. ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520 |aQuy định trình bày đồ án, các bài toán về thiết kế hệ thống điều khiển Logic PLC, xây dựng mô hình Robot 3D và lập trình điều khiển Robot trên Matlab/simulink
653 |aĐiều khiển
653 |aTự động
690 |aĐiện
691 |aCông nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
700 |aVõ, Thu Hà
700 |aTrần, Ngọc Sơn
700 |aNguyễn, Đức Điển
700|aĐặng, Thị Tuyết Minh
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào