• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 621 T1311L
    Nhan đề: Tài liệu học tập Thiết kế hệ thống điện tử công suất /

DDC 621
Nhan đề Tài liệu học tập Thiết kế hệ thống điện tử công suất / Nguyễn Đức Điển,...[và những người khác]
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý 164 tr. ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Thiết kế bộ biến đổi chỉnh lưu, thiết kế bộ biến đổi điều áp xoay chiều, thiết kế bộ biến đổi băm xung một chiều, nghịch lưu độc lập và biến tần
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Từ khóa tự do Điện tử công suất
Khoa Điện
Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Cao Cường
Tác giả(bs) CN Võ, Thu Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Điển
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thành
Tác giả(bs) CN Mai, Văn Duy
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00127371
0022
004CDF7CE5A-58E6-4E3C-9D65-A31F556EFB94
005202208261449
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220826144952|z01006017
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a621|bT1311L
245 |aTài liệu học tập Thiết kế hệ thống điện tử công suất / |cNguyễn Đức Điển,...[và những người khác]
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |a164 tr. ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520 |aThiết kế bộ biến đổi chỉnh lưu, thiết kế bộ biến đổi điều áp xoay chiều, thiết kế bộ biến đổi băm xung một chiều, nghịch lưu độc lập và biến tần
653 |aTài liệu học tập
653 |aĐiện tử công suất
690 |aĐiện
691 |aCông nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
700 |aNguyễn, Cao Cường
700 |aVõ, Thu Hà
700 |aNguyễn, Đức Điển
700|aNguyễn, Thị Thành
700|aMai, Văn Duy
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào