• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 629 T1311L
    Nhan đề: Tài liệu học tập Bài tập dài: Thiết kế hệ thống điều khiển và tự động hóa /

DDC 629
Nhan đề Tài liệu học tập Bài tập dài: Thiết kế hệ thống điều khiển và tự động hóa / Nguyễn Đức Điển,...[và những người khác]
Nhan đề khác Tài liệu học tập Bài tập dài Thiết kế hệ thống điều khiển và tự động hóa
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý 161 tr. ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Quy định trình bày bài tập dài, điều khiển lập trình PLC, kỹ thuật Robot
Từ khóa tự do Tự động hóa
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Khoa Điện
Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa
Tác giả(bs) CN Võ, Thu Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Điển
Tác giả(bs) CN Đặng, Thị Tuyết Minh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thành
Tác giả(bs) CN Mai, Văn Duy
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00127372
0022
004199C1A21-8C5F-4A13-B27B-344DC1279C8C
005202208261511
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220826151140|z01006017
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a629|bT1311L
245 |aTài liệu học tập Bài tập dài: Thiết kế hệ thống điều khiển và tự động hóa / |cNguyễn Đức Điển,...[và những người khác]
246|aTài liệu học tập Bài tập dài Thiết kế hệ thống điều khiển và tự động hóa
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |a161 tr. ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520 |aQuy định trình bày bài tập dài, điều khiển lập trình PLC, kỹ thuật Robot
653 |aTự động hóa
653 |aTài liệu học tập
690 |aĐiện
691 |aCông nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa
700 |aVõ, Thu Hà
700 |aNguyễn, Đức Điển
700 |aĐặng, Thị Tuyết Minh
700|aNguyễn, Thị Thành
700|aMai, Văn Duy
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào