DDC 659.2
Nhan đề Quan hệ công chúng : Biến công chúng thành " fan " của doanh nghiệp / Nguyễn Mạnh Tường,...[và những người khác]
Thông tin xuất bản H : Nxb Trẻ, 2006
Mô tả vật lý 125 tr. ; 19 cm
Tóm tắt Khái niệm quan hệ công chúng, quan hệ công chúng và Marketing , quảng cáo. Làm thế nào để tác động đến nhận thức của công chúng. Áp dụng hoạt động quan hệ công chúng vào doanh nghiệp
Từ khóa tự do Quan hệ công chúng
Khoa Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Dương, Thị Kim Chung
Tác giả(bs) CN Phan, Minh Tuệ
Tác giả(bs) CN john, McKenzie
Tác giả(bs) CN Mark, Nielsen
Tác giả(bs) CN Trần, Phương Trình
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(4): 000002141, 000002143-5
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000012240
00000000nam a2200000 a 4500
00127373
0025
0046F332353-3FDF-46B8-8E51-12595D07C9C1
005202208291756
008 2006 vm| vie
0091 0
039|y20220829175651|zmttrang
082|a659.2|bQ256H
245|aQuan hệ công chúng : |bBiến công chúng thành " fan " của doanh nghiệp / |cNguyễn Mạnh Tường,...[và những người khác]
260|aH : |bNxb Trẻ, |c2006
300|a125 tr. ; |c19 cm
520|aKhái niệm quan hệ công chúng, quan hệ công chúng và Marketing , quảng cáo. Làm thế nào để tác động đến nhận thức của công chúng. Áp dụng hoạt động quan hệ công chúng vào doanh nghiệp
653|aQuan hệ công chúng
690|aQuản trị kinh doanh
691|aQuản trị kinh doanh
700|aDương, Thị Kim Chung
700|aPhan, Minh Tuệ
700|ajohn, McKenzie
700|aMark, Nielsen
700|aTrần, Phương Trình
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(4): 000002141, 000002143-5
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000012240
890|a5|b0|c0|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào