DDC 658.8
Nhan đề Nghiên cứu thị trường : Giải mã nhu cầu khách hàng / Nguyễn Mạnh Tường,...[và những người khác]
Thông tin xuất bản H : Nxb Trẻ, 2006
Mô tả vật lý 125 tr. ; 19 cm
Tóm tắt Khái niệm quan hệ công chúng, quan hệ công chúng và Marketing , quảng cáo. Làm thế nào để tác động đến nhận thức của công chúng. Áp dụng hoạt động quan hệ công chúng vào doanh nghiệp
Từ khóa tự do Nghiên cứu thị trường
Khoa Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Dương, Thị Kim Chung
Tác giả(bs) CN john, McKenzie
Tác giả(bs) CN Mark, Nielsen
Tác giả(bs) CN Trần, Phương Trình
Tác giả(bs) CN Mai, Thị Lan Hương
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000002142
00000000nam a2200000 a 4500
00127374
0025
004D0A793C4-C55F-4C49-A64E-1C1CF0FCF3BB
005202208291800
008 2006 vm| vie
0091 0
039|a20220829180032|bmttrang|y20220829180018|zmttrang
082|a658.8|bQ256H
245|aNghiên cứu thị trường : |bGiải mã nhu cầu khách hàng / |cNguyễn Mạnh Tường,...[và những người khác]
260|aH : |bNxb Trẻ, |c2006
300|a125 tr. ; |c19 cm
520|aKhái niệm quan hệ công chúng, quan hệ công chúng và Marketing , quảng cáo. Làm thế nào để tác động đến nhận thức của công chúng. Áp dụng hoạt động quan hệ công chúng vào doanh nghiệp
653|aNghiên cứu thị trường
690|aQuản trị kinh doanh
691|aQuản trị kinh doanh
700|aDương, Thị Kim Chung
700|ajohn, McKenzie
700|aMark, Nielsen
700|aTrần, Phương Trình
700|aMai, Thị Lan Hương
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000002142
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000002142 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.8 Q256H Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1