• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 005 N4994T
    Nhan đề: Giáo trình phân tích dữ liệu lớn căn bản /

DDC 005
Tác giả CN Nguyễn, Tu Trung
Nhan đề Giáo trình phân tích dữ liệu lớn căn bản / Nguyễn Tu Trung, Hoàng Thị Minh Châu, Trần Mạnh Tuấn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2022
Mô tả vật lý 83 tr. : Hình vẽ ; 27 cm.
Tóm tắt Giới thiệu tổng quan về dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu lớn. Trình bày hệ thống lưu trữ dữ liệu lớn, hệ thống lưu trữ dữ liệu phân tán HDFS. Mô hình phân tích dữ liệu lớn với trọng điểm là mô hình Mapreduce và bài toán kinh điển WordCount. Một số công cụ phân tích dữ liệu lớn được sử dụng phổ biến như Hadoop và Spark…
Từ khóa tự do Dữ liệu lớn
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Phân tích
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành Công nghệ thông tin
Tác giả(bs) CN Trần, Mạnh Tuấn
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Minh Châu
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(15): 000030993-1007
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(5): 000031018-22
00000000nam#a2200000ui#4500
00127378
0024
00463142C73-49A7-46C1-9C5B-248327F2A2E2
005202209051449
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786046721901|c160000
039|a20220905144930|bmttrang|c20220905142547|dttthoai|y20220905142004|zttthoai
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a005|bN4994T
1001 |aNguyễn, Tu Trung
24510|aGiáo trình phân tích dữ liệu lớn căn bản / |cNguyễn Tu Trung, Hoàng Thị Minh Châu, Trần Mạnh Tuấn
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2022
300 |a83 tr. : |bHình vẽ ; |c27 cm.
5203 |aGiới thiệu tổng quan về dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu lớn. Trình bày hệ thống lưu trữ dữ liệu lớn, hệ thống lưu trữ dữ liệu phân tán HDFS. Mô hình phân tích dữ liệu lớn với trọng điểm là mô hình Mapreduce và bài toán kinh điển WordCount. Một số công cụ phân tích dữ liệu lớn được sử dụng phổ biến như Hadoop và Spark…
653 |aDữ liệu lớn
653 |aGiáo trình
653 |aPhân tích
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ thông tin
700 |aTrần, Mạnh Tuấn
700 |aHoàng, Thị Minh Châu
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(15): 000030993-1007
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(5): 000031018-22
890|a20|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000031019 Kho Mở - Nam Định 005 N4994T Giáo trình 16
2 000031020 Kho Mở - Nam Định 005 N4994T Giáo trình 17
3 000031021 Kho Mở - Nam Định 005 N4994T Giáo trình 18
4 000031022 Kho Mở - Nam Định 005 N4994T Giáo trình 19
5 000030993 Kho Mở - Lĩnh Nam 005 N4994T Giáo trình 1
6 000030994 Kho Mở - Lĩnh Nam 005 N4994T Giáo trình 2
7 000030995 Kho Mở - Lĩnh Nam 005 N4994T Giáo trình 3
8 000030996 Kho Mở - Lĩnh Nam 005 N4994T Giáo trình 4
9 000030997 Kho Mở - Lĩnh Nam 005 N4994T Giáo trình 5
10 000030998 Kho Mở - Lĩnh Nam 005 N4994T Giáo trình 6