• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 621.31 V97H
    Nhan đề: Tài liệu học tập Bài tập dài: thiết kế hệ thống điện dân dụng và công nghiệp /

DDC 621.31
Tác giả CN Vũ, Duy Hưng
Nhan đề Tài liệu học tập Bài tập dài: thiết kế hệ thống điện dân dụng và công nghiệp / Vũ Duy Hưng; Nguyễn Thùy Dung
Nhan đề khác Tài liệu học tập Bài tập dài thiết kế hệ thống điện dân dụng và công nghiệp
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý 141 tr. ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Những vấn đề chung về thiết kế hệ thống cung cấp điện, cơ sở thiết kế cấp điện, thiết kế hệ thống cấp điện dân dụng, thiết kế trạm biến áp, thiết kế hệ thống báo cháy, thiết kế hệ thống điện nhẹ, nối đất và chống sét, đo bóc khối lượng phần điện
Từ khóa tự do Điện công nghiệp
Từ khóa tự do Điện dân dụng
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Khoa Điện
Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thùy Dung
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00127380
0022
004DF9DC507-AF4C-4975-B58A-3A86CB60FD41
005202209051525
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220905152523|z01006017
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a621.31|bV97H
100 |aVũ, Duy Hưng
245 |aTài liệu học tập Bài tập dài: thiết kế hệ thống điện dân dụng và công nghiệp / |cVũ Duy Hưng; Nguyễn Thùy Dung
246 |aTài liệu học tập Bài tập dài thiết kế hệ thống điện dân dụng và công nghiệp
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |a141 tr. ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520 |aNhững vấn đề chung về thiết kế hệ thống cung cấp điện, cơ sở thiết kế cấp điện, thiết kế hệ thống cấp điện dân dụng, thiết kế trạm biến áp, thiết kế hệ thống báo cháy, thiết kế hệ thống điện nhẹ, nối đất và chống sét, đo bóc khối lượng phần điện
653 |aĐiện công nghiệp
653 |aĐiện dân dụng
653 |aTài liệu học tập
690 |aĐiện
691 |aCông nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử
700 |aNguyễn, Thùy Dung
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào