• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 621.31 N4994B
    Nhan đề: Tài liệu học tập Thiết kế máy điện /

DDC 621.31
Tác giả CN Nguyễn, Hải Bình
Nhan đề Tài liệu học tập Thiết kế máy điện / Nguyễn Hải Bình; Võ Thu Hà
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý 290 tr ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Tổng quan về các phương pháp điều khiển phi tuyến, các phương pháp khảo sát và thiết kế hệ phi tuyến, điều khiển tối ưu, điều khiển bền vững, điều khiển thích nghi, một số ví dụ thiết kế hệ thống điều khiển nâng cao
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Từ khóa tự do Máy điện
Khoa Điện
Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
Tác giả(bs) CN Võ, Thu Hà
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00127381
0022
00417295BF0-05C0-4830-B861-3F5B74231A21
005202209051552
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220905155215|z01006017
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a621.31|bN4994B
100 |aNguyễn, Hải Bình
245 |aTài liệu học tập Thiết kế máy điện / |cNguyễn Hải Bình; Võ Thu Hà
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |a290 tr ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520 |aTổng quan về các phương pháp điều khiển phi tuyến, các phương pháp khảo sát và thiết kế hệ phi tuyến, điều khiển tối ưu, điều khiển bền vững, điều khiển thích nghi, một số ví dụ thiết kế hệ thống điều khiển nâng cao
653 |aTài liệu học tập
653 |aMáy điện
690 |aĐiện
691 |aCông nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
700 |aVõ, Thu Hà
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào