• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 629.8 N4994D
    Nhan đề: Tài liệu học tập Các phương pháp điều khiển thông minh /

DDC 629.8
Tác giả CN Nguyễn, Đức Điển
Nhan đề Tài liệu học tập Các phương pháp điều khiển thông minh / Nguyễn Đức Điển; Võ Thu Hà, Trần Ngọc Sơn
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý 151 tr ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Điều khiển mờ, các bộ điều khiển mờ và ứng dụng trong điều khiển, mạng nơron nhân tạo, ứng dụng mạng nơron trong nhận dạng và điều khiển, kết hợp bộ điều khiển mờ và mạng nơron trong điều khiển
Từ khóa tự do Điều khiển thông minh
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Khoa Điện
Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
Tác giả(bs) CN Võ, Thu Hà
Tác giả(bs) CN Trần, Ngọc Sơn
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00127382
0022
0044C63429F-C8BD-4D09-82BF-7426F31D7F78
005202209051655
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220905165535|b01006017|y20220905164159|z01006017
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a629.8|bN4994D
100 |aNguyễn, Đức Điển
245 |aTài liệu học tập Các phương pháp điều khiển thông minh / |cNguyễn Đức Điển; Võ Thu Hà, Trần Ngọc Sơn
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |a151 tr ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520 |aĐiều khiển mờ, các bộ điều khiển mờ và ứng dụng trong điều khiển, mạng nơron nhân tạo, ứng dụng mạng nơron trong nhận dạng và điều khiển, kết hợp bộ điều khiển mờ và mạng nơron trong điều khiển
653 |aĐiều khiển thông minh
653 |aTài liệu học tập
690 |aĐiện
691 |aCông nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
700 |aVõ, Thu Hà
700|aTrần, Ngọc Sơn
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào