DDC 629.89
Tác giả CN Võ, Thu Hà
Nhan đề Tài liệu học tập Điều khiển robot / Võ Thu Hà; Thân Thị Thương, Nguyễn Thị Thành
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý 233 tr ; 27 cm
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Tổng quan vấn đề điều khiển chuyển động robot công nghiệp, phương trình động học tay máy công nghiệp, phương trình động lực học robot, thiết kế quỹ đạo chuyển động robot công nghiệp, cơ sở điều khiển robot, hệ thống điều khiển RBCN, xây dựng mô hình robot 3D và lập trình điều khiển robot trên Matlab/Simulink
Từ khóa tự do Robot
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Khoa Điện
Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
Tác giả(bs) CN Thân, Thị Thương
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thành
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00127383
0022
0049BA0B889-F2CC-40B7-B57A-6106AD290EFB
005202209051703
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220905170335|z01006017
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a629.89|bV85H
100 |aVõ, Thu Hà
245 |aTài liệu học tập Điều khiển robot / |cVõ Thu Hà; Thân Thị Thương, Nguyễn Thị Thành
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |a233 tr ; |c27 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520 |aTổng quan vấn đề điều khiển chuyển động robot công nghiệp, phương trình động học tay máy công nghiệp, phương trình động lực học robot, thiết kế quỹ đạo chuyển động robot công nghiệp, cơ sở điều khiển robot, hệ thống điều khiển RBCN, xây dựng mô hình robot 3D và lập trình điều khiển robot trên Matlab/Simulink
653 |aRobot
653 |aTài liệu học tập
690 |aĐiện
691 |aCông nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
700 |aThân, Thị Thương
700|aNguyễn, Thị Thành
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào