• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 621.31 D212M
    Nhan đề: Tài liệu học tập Tổng hợp điều khiển điện cơ /

DDC 621.31
Tác giả CN Đặng, Thị Tuyết Minh
Nhan đề Tài liệu học tập Tổng hợp điều khiển điện cơ / Đặng Thị Tuyết Minh; Võ Thu Hà, Nguyễn Đức Dương
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý 197 tr ; 27 cm
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Khái niệm chung về hệ điều khiển điện cơ, các phần tử tự động và các bộ biến đổi bán dẫn công suất, điều chỉnh tự động động cơ một chiều, vector không gian của các đại lượng ba pha, mô hình liên tục của động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc, điều chỉnh tự động truyền động động cơ không đồng bộ, điều chỉnh tự động tốc độ động cơ đồng bộ ba pha
Từ khóa tự do Động cơ
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Khoa Điện
Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Dương
Tác giả(bs) CN Võ, Thu Hà
00000000nam#a2200000ui#4500
00127384
0022
0043B51F22E-EE2E-4C51-9165-46B4C9B324A0
005202209051748
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230220160153|bnplong|y20220905174834|z01006017
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a621.31|bD212M
100 |aĐặng, Thị Tuyết Minh
245 |aTài liệu học tập Tổng hợp điều khiển điện cơ / |cĐặng Thị Tuyết Minh; Võ Thu Hà, Nguyễn Đức Dương
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |a197 tr ; |c27 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520 |aKhái niệm chung về hệ điều khiển điện cơ, các phần tử tự động và các bộ biến đổi bán dẫn công suất, điều chỉnh tự động động cơ một chiều, vector không gian của các đại lượng ba pha, mô hình liên tục của động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc, điều chỉnh tự động truyền động động cơ không đồng bộ, điều chỉnh tự động tốc độ động cơ đồng bộ ba pha
653 |aĐộng cơ
653 |aTài liệu học tập
690 |aĐiện
691 |aCông nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH
700 |aNguyễn, Đức Dương
700|aVõ, Thu Hà
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào