• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 621.31 V97H
    Nhan đề: Tài liệu học tập Đồ án 1 thiết kế hệ thống điện dân dụng và công nghiệp /

DDC 621.31
Tác giả CN Vũ, Duy Hưng
Nhan đề Tài liệu học tập Đồ án 1 thiết kế hệ thống điện dân dụng và công nghiệp / Vũ Duy Hưng; Nguyễn Thùy Dung, Trần Quốc Đạt
Nhan đề khác Tài liệu học tập Đồ án thiết kế hệ thống điện dân dụng và công nghiệp
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý 141 tr ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà, thiết kế trạm biến áp và hệ thống nối đất chống sét, thiết kế hệ thống điện nhẹ và bóc tách khối lượng phần điện
Từ khóa tự do Điện công nghiệp
Từ khóa tự do Điện dân dụng
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Khoa Điện
Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thùy Dung
Tác giả(bs) CN Trần, Quốc Đạt
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00127385
0022
0040A934A79-6D3F-4A44-A021-080A8BA8E3E9
005202209071513
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220907151328|z01006017
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a621.31|bV97H
100 |aVũ, Duy Hưng
245 |aTài liệu học tập Đồ án 1 thiết kế hệ thống điện dân dụng và công nghiệp / |cVũ Duy Hưng; Nguyễn Thùy Dung, Trần Quốc Đạt
246 |aTài liệu học tập Đồ án thiết kế hệ thống điện dân dụng và công nghiệp
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |a141 tr ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520 |aThiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà, thiết kế trạm biến áp và hệ thống nối đất chống sét, thiết kế hệ thống điện nhẹ và bóc tách khối lượng phần điện
653 |aĐiện công nghiệp
653 |aĐiện dân dụng
653 |aTài liệu học tập
690 |aĐiện
691 |aCông nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử
700 |aNguyễn, Thùy Dung
700|aTrần, Quốc Đạt
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào