• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 629 V85H
    Nhan đề: Tài liệu học tập Thực hành tự động hóa quá trình công nghệ /

DDC 629
Tác giả CN Võ, Thu Hà
Nhan đề Tài liệu học tập Thực hành tự động hóa quá trình công nghệ / Võ Thu Hà; Thân Thị Hương
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý 151 tr ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Tổng quan về dây chuyền sản xuất tự động YL-335B, tổng quan về trạm cung cấp, tổng quan về trạm gia công, tổng quan trạm lắp đặt, tổng quan trạm phân loại, tổng quan trạm vận chuyển, kiểm soát tổng thể của YL-335B
Từ khóa tự do Công nghệ
Từ khóa tự do Tự động hóa
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Khoa Điện
Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH
Tác giả(bs) CN Thân, Thị Hương
00000000nam#a2200000ui#4500
00127386
0022
00473565C09-BFF1-447F-9890-59053ACDC076
005202209071537
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230220160154|bnplong|y20220907153745|z01006017
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a629|bV85H
100 |aVõ, Thu Hà
245 |aTài liệu học tập Thực hành tự động hóa quá trình công nghệ / |cVõ Thu Hà; Thân Thị Hương
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |a151 tr ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520 |aTổng quan về dây chuyền sản xuất tự động YL-335B, tổng quan về trạm cung cấp, tổng quan về trạm gia công, tổng quan trạm lắp đặt, tổng quan trạm phân loại, tổng quan trạm vận chuyển, kiểm soát tổng thể của YL-335B
653 |aCông nghệ
653 |aTự động hóa
653 |aTài liệu học tập
690 |aĐiện
691 |aCông nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH
700 |aThân, Thị Hương
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào