• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 537 V85H
    Nhan đề: Giáo trình thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà /

DDC 537
Tác giả CN Võ, Thu Hà
Nhan đề Giáo trình thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà / Võ Thu Hà; Vũ Duy Hưng, Nguyễn Thùy Dung
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý X,79 tr. ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Những vấn đề chung về hệ thống cung cấp điện tòa nhà, cơ sở lý thuyết thiết kế hệ thống cung cấp điện tòa nhà, phương án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà, phần mềm chuyên dùng trong thiết kế hệ thống điện tòa nhà
Từ khóa tự do Cung cấp điện
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Thiết kế
Khoa Điện
Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử
Tác giả(bs) CN Vũ, Duy Hưng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thùy Dung
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00127387
0024
0048A0238C9-E979-4C4B-B640-3F327C7F2D12
005202209071749
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220907174906|z01006017
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a537|bV85H
100 |aVõ, Thu Hà
245 |aGiáo trình thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà / |cVõ Thu Hà; Vũ Duy Hưng, Nguyễn Thùy Dung
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |aX,79 tr. ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520 |aNhững vấn đề chung về hệ thống cung cấp điện tòa nhà, cơ sở lý thuyết thiết kế hệ thống cung cấp điện tòa nhà, phương án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà, phần mềm chuyên dùng trong thiết kế hệ thống điện tòa nhà
653 |aCung cấp điện
653 |aGiáo trình
653 |aThiết kế
690 |aĐiện
691 |aCông nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử
700 |aVũ, Duy Hưng
700 |aNguyễn, Thùy Dung
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào