• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 629.8 G3489T
    Nhan đề: Giáo trình điều khiển truyền động điện /

DDC 629.8
Nhan đề Giáo trình điều khiển truyền động điện / Võ Thu Hà,...[và những người khác]
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý 238 tr. ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Khái niệm chung về hệ điều khiển điện cơ, các phần tử tự động và các bộ biến đổi bán dẫn công suất, điều chỉnh tự động động cơ một chiều, vector không gian của các đại lượng ba pha, mô hình liên tục của động cơ không đồng bộ, điều chỉnh tự động truyền động động cơ không đồng bộ, điều chỉnh tự động tốc độ động cơ đồng bộ ba pha, ứng dụng cấu trúc điều khiển tựa tù thông rotor cho hệ truyền động động cơ không đồng bộ ghép nối mềm với phụ tải
Từ khóa tự do Truyền động
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Điều khiển
Khoa Điện
Ngành CNKT Điều khiển và Tự động hóa
Tác giả(bs) CN Võ, Thanh Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Dương
Tác giả(bs) CN Võ, Thu Hà
Tác giả(bs) CN Đặng, Thị Tuyết Minh
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00127388
0024
004D5F72E8B-9B22-4E7B-AE04-3B191D9D5EAF
005202209080908
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220908090812|z01006017
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a629.8|bG3489T
245 |aGiáo trình điều khiển truyền động điện / |cVõ Thu Hà,...[và những người khác]
260 |a [K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |a238 tr. ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520 |aKhái niệm chung về hệ điều khiển điện cơ, các phần tử tự động và các bộ biến đổi bán dẫn công suất, điều chỉnh tự động động cơ một chiều, vector không gian của các đại lượng ba pha, mô hình liên tục của động cơ không đồng bộ, điều chỉnh tự động truyền động động cơ không đồng bộ, điều chỉnh tự động tốc độ động cơ đồng bộ ba pha, ứng dụng cấu trúc điều khiển tựa tù thông rotor cho hệ truyền động động cơ không đồng bộ ghép nối mềm với phụ tải
653 |aTruyền động
653 |aGiáo trình
653 |aĐiều khiển
690 |aĐiện
691 |aCNKT Điều khiển và Tự động hóa
700 |aVõ, Thanh Hà
700 |aNguyễn, Đức Dương
700 |aVõ, Thu Hà|eChủ biên
700 |aĐặng, Thị Tuyết Minh
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào