• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 664 M28A
    Nhan đề: Tài liệu học tập Kỹ thuật thực phẩm 2 /

DDC 664
Tác giả CN Mai, Thị Vân Anh
Nhan đề Tài liệu học tập Kỹ thuật thực phẩm 2 / Mai Thị Vân Anh; Nguyễn Thị Chà, Phạm Thị Thu
Nhan đề khác Tài liệu học tập Kỹ thuật thực phẩm hai
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý IV,242 tr ; 27 cm
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Đun nóng - làm nguội - ngưng tụ, làm lạnh, cô đặc, sấy, các kỹ thuật chế biến khác
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Từ khóa tự do Thực phẩm
Khoa Công nghệ thực phẩm
Ngành Công nghệ thực phẩm
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Thu
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Chà
00000000nam#a2200000ui#4500
00127389
0022
004A4457C5E-079D-456B-970D-2750CADF0FF2
005202209081014
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220908101443|z01006017
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a664|bM28A
100 |aMai, Thị Vân Anh
245 |aTài liệu học tập Kỹ thuật thực phẩm 2 / |cMai Thị Vân Anh; Nguyễn Thị Chà, Phạm Thị Thu
246|aTài liệu học tập Kỹ thuật thực phẩm hai
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |aIV,242 tr ; |c27 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520 |aĐun nóng - làm nguội - ngưng tụ, làm lạnh, cô đặc, sấy, các kỹ thuật chế biến khác
653 |aTài liệu học tập
653 |aThực phẩm
690 |aCông nghệ thực phẩm
691 |aCông nghệ thực phẩm
700 |aPhạm, Thị Thu
700|aNguyễn, Thị Chà
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào