• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 664 N4994H
    Nhan đề: Tài liệu học tập Phân tích thực phẩm /

DDC 664
Tác giả CN Nguyễn, Thị Mai Hương
Nhan đề Tài liệu học tập Phân tích thực phẩm / Nguyễn Thị Mai Hương; Lê Minh Châu
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý 196 tr ; 27 cm
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Mở đầu, xác định độ ẩm của thực phẩm, phân tích Protein, Axitamin, phân tích Gluxit, phân tích Lipit, phân tích Vitamin, phân tích một số thành phần khác trong thực phẩm
Từ khóa tự do Thực phẩm
Từ khóa tự do Phân tích
Khoa Công nghệ thực phẩm
Ngành Công nghệ thực phẩm
Tác giả(bs) CN Lê, Minh Châu
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00127390
0022
0048CB02F7B-E623-486C-B14E-123F867495C1
005202209081022
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220908102300|z01006017
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a664|bN4994H
100 |aNguyễn, Thị Mai Hương
245 |aTài liệu học tập Phân tích thực phẩm / |cNguyễn Thị Mai Hương; Lê Minh Châu
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |a196 tr ; |c27 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520 |aMở đầu, xác định độ ẩm của thực phẩm, phân tích Protein, Axitamin, phân tích Gluxit, phân tích Lipit, phân tích Vitamin, phân tích một số thành phần khác trong thực phẩm
653 |aThực phẩm
653 |aPhân tích
690 |aCông nghệ thực phẩm
691 |aCông nghệ thực phẩm
700 |aLê, Minh Châu
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào