• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 629.28 B8681H
    Nhan đề: Tài liệu học tập Hệ thống điện - điện tử ô tô cơ bản /

DDC 629.28
Tác giả CN Bùi, Ánh Hưng
Nhan đề Tài liệu học tập Hệ thống điện - điện tử ô tô cơ bản / Bùi Ánh Hưng; Vũ Đức Quang
Nhan đề khác Tài liệu học tập Hệ thống điện điện tử ô tô cơ bản
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý 217 tr ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Khái quát về hệ thông điện - điện tử trên ô tô, hệ thống nguồn điện, hệ thống khởi động, hệ thống đánh lửa, hệ thống chiếu sáng, tín hiệu, hệ thống thông tin
Từ khóa tự do Điện ô tô
Từ khóa tự do Hệ thống điện
Khoa Cơ khí
Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Tác giả(bs) CN Vũ, Đức Quang
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00127392
0022
004C648055F-C6CF-4C68-9339-496185CDEF90
005202209081453
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220908145313|z01006017
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a629.28|bB8681H
100 |aBùi, Ánh Hưng
245 |aTài liệu học tập Hệ thống điện - điện tử ô tô cơ bản / |cBùi Ánh Hưng; Vũ Đức Quang
246|aTài liệu học tập Hệ thống điện điện tử ô tô cơ bản
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |a217 tr ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520 |aKhái quát về hệ thông điện - điện tử trên ô tô, hệ thống nguồn điện, hệ thống khởi động, hệ thống đánh lửa, hệ thống chiếu sáng, tín hiệu, hệ thống thông tin
653 |aĐiện ô tô
653 |aHệ thống điện
690 |aCơ khí
691 |aCông nghệ kỹ thuật cơ khí
700 |aVũ, Đức Quang
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào