• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 621.38 N4994Q
    Nhan đề: Tài liệu học tập Kỹ năng nghề nghiệp - cơ điện tử /

DDC 621.38
Tác giả CN Nguyễn, Hữu Quang
Nhan đề Tài liệu học tập Kỹ năng nghề nghiệp - cơ điện tử / Nguyễn Hữu Quang, Phạm Trung Thiên
Nhan đề khác Tài liệu học tập Kỹ năng nghề nghiệp cơ điện tử
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý III,52 tr ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Giới thiệu về ngành cơ điện tử, kỹ năng nghề nghiệp ngành cơ điện tử
Từ khóa tự do Nghề nghiệp
Từ khóa tự do Cơ điện tử
Khoa Cơ khí
Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Tác giả(bs) CN Phạm, Trung Thiên
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00127394
0022
004802FEF71-498B-4C46-B07E-C5563331973C
005202209081523
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220908152318|z01006017
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a621.38|bN4994Q
100 |aNguyễn, Hữu Quang
245 |aTài liệu học tập Kỹ năng nghề nghiệp - cơ điện tử / |cNguyễn Hữu Quang, Phạm Trung Thiên
246|aTài liệu học tập Kỹ năng nghề nghiệp cơ điện tử
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |aIII,52 tr ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520 |aGiới thiệu về ngành cơ điện tử, kỹ năng nghề nghiệp ngành cơ điện tử
653 |aNghề nghiệp
653 |aCơ điện tử
690 |aCơ khí
691 |aCông nghệ kỹ thuật cơ điện tử
700 |aPhạm, Trung Thiên
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào