• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 621.8 T7364T
    Nhan đề: Tài liệu học tập Kỹ năng nghề nghiệp - cơ khí /

DDC 621.8
Tác giả CN Trịnh, Kiều Tuấn
Nhan đề Tài liệu học tập Kỹ năng nghề nghiệp - cơ khí / Trịnh Kiều Tuấn; Nguyễn Văn Mùi
Nhan đề khác Tài liệu học tập Kỹ năng nghề nghiệp cơ khí
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý V,57 tr ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Giới thiệu về ngành CNKT cơ khí, kỹ năng nghề nghiệp ngành CNKT cơ khí
Từ khóa tự do Nghề nghiệp
Từ khóa tự do Cơ khí
Khoa Cơ khí
Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Mùi
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00127395
0022
00470A5DFF9-0E2C-4032-8481-E7C06671ABFB
005202209081532
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220908153257|z01006017
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a621.8|bT7364T
100 |aTrịnh, Kiều Tuấn
245 |aTài liệu học tập Kỹ năng nghề nghiệp - cơ khí / |cTrịnh Kiều Tuấn; Nguyễn Văn Mùi
246|aTài liệu học tập Kỹ năng nghề nghiệp cơ khí
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |aV,57 tr ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520 |aGiới thiệu về ngành CNKT cơ khí, kỹ năng nghề nghiệp ngành CNKT cơ khí
653 |aNghề nghiệp
653 |aCơ khí
690 |aCơ khí
691 |aCông nghệ kỹ thuật cơ khí
700 |aNguyễn, Văn Mùi
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào