DDC 629.28
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Sang
Nhan đề Tài liệu học tập Lý thuyết ô tô / Nguyễn Ngọc Sang; Phạm Văn Liệu
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý XI,166 tr ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Lực mômen tác dụng lên ô tô trong quá trình chuyển động, động lực học tổng quát của ô tô, tính toán sức kéo của ô tô, tính kinh tế nhiên liệu của ô tô, tính ổn định của ô tô, tính năng hướng dẫn của ô tô, sự phanh ô tô, dao động ô tô, tính năng cơ động của ô tô
Từ khóa tự do Ô tô
Từ khóa tự do Kết cấu
Khoa Cơ khí
Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Tác giả(bs) CN Phạm, Văn Liệu
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00127396
0022
004A7CC5F59-B0D8-4C99-9A3B-86687E104ED5
005202209091020
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220909102017|b01006017|y20220909091544|z01006017
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a629.28|bN4994S
100 |aNguyễn, Ngọc Sang
245 |aTài liệu học tập Lý thuyết ô tô / |cNguyễn Ngọc Sang; Phạm Văn Liệu
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |aXI,166 tr ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520 |aLực mômen tác dụng lên ô tô trong quá trình chuyển động, động lực học tổng quát của ô tô, tính toán sức kéo của ô tô, tính kinh tế nhiên liệu của ô tô, tính ổn định của ô tô, tính năng hướng dẫn của ô tô, sự phanh ô tô, dao động ô tô, tính năng cơ động của ô tô
653 |aÔ tô
653 |aKết cấu
690 |aCơ khí
691 |aCông nghệ kỹ thuật cơ khí
700 |aPhạm, Văn Liệu
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào