• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 629.28 P491L
    Nhan đề: Tài liệu học tập Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô /

DDC 629.28
Tác giả CN Phạm, Văn Liệu
Nhan đề Tài liệu học tập Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô / Phạm Văn Liệu; Nguyễn Ngọc Sang
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý III,280 tr ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Giới thiệu về chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô ĐHKT KTCN, kiến thức tổng quát về ô tô, kỹ thuật tìm kiếm thông tin về ô tô, cấu tạo tổng quát về ô tô, một số công nghệ mới áp dụng trên ô tô, giao tiếp trong kỹ thuật, đạo đức trong nghề nghệp, công việc sau khi tốt nghiệp
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Từ khóa tự do Ô tô
Khoa Cơ khí
Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Sang
00000000nam#a2200000ui#4500
00127397
0022
004807E4D45-B2E3-4007-9B43-0B95D0001EDD
005202209090954
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220909095420|z01006017
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a629.28|bP491L
100 |aPhạm, Văn Liệu
245 |aTài liệu học tập Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô / |cPhạm Văn Liệu; Nguyễn Ngọc Sang
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |aIII,280 tr ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520 |aGiới thiệu về chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô ĐHKT KTCN, kiến thức tổng quát về ô tô, kỹ thuật tìm kiếm thông tin về ô tô, cấu tạo tổng quát về ô tô, một số công nghệ mới áp dụng trên ô tô, giao tiếp trong kỹ thuật, đạo đức trong nghề nghệp, công việc sau khi tốt nghiệp
653 |aTài liệu học tập
653 |aÔ tô
690 |aCơ khí
691 |aCông nghệ kỹ thuật cơ khí
700 |aNguyễn, Ngọc Sang
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào