• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 671.3 P491L
    Nhan đề: Tài liệu học tập Thực hành kỹ thuật nguội, hàn /

DDC 671.3
Tác giả CN Bùi, Ánh Hưng
Nhan đề Tài liệu học tập Thực hành kỹ thuật nguội, hàn / Bùi Ánh Hưng; Nguyễn Tiến Dũng
Nhan đề khác Tài liệu học tập Thực hành kỹ thuật nguội hàn
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý IX,102 tr ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Nội quy, an toàn khi gia công nguôi, kỹ thuật an toàn, ứng dụng cụ nghề nguội, kỹ thuật vạch dấu, kỹ thuật cưa kim loại, kỹ thuật khoan kim loại, nội quy và kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy hàn, thiết bị, vật liệu, dụng cụ, đồ giá khi hàn hồ quang điện, vận hành máy hàn hồ quang điện xoay chiều, các thao tác cơ bản khi hàn hồ quang điện
Từ khóa tự do Kỹ thuật hàn
Từ khóa tự do Kỹ thuật nguội
Khoa Cơ khí
Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Tiến Dũng
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00127398
0022
004913FFC5C-6B5F-438F-BF4A-D70816CAFE03
005202209091017
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220909101757|z01006017
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a671.3|bP491L
100 |aBùi, Ánh Hưng
245 |aTài liệu học tập Thực hành kỹ thuật nguội, hàn / |cBùi Ánh Hưng; Nguyễn Tiến Dũng
246|aTài liệu học tập Thực hành kỹ thuật nguội hàn
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |aIX,102 tr ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520 |aNội quy, an toàn khi gia công nguôi, kỹ thuật an toàn, ứng dụng cụ nghề nguội, kỹ thuật vạch dấu, kỹ thuật cưa kim loại, kỹ thuật khoan kim loại, nội quy và kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy hàn, thiết bị, vật liệu, dụng cụ, đồ giá khi hàn hồ quang điện, vận hành máy hàn hồ quang điện xoay chiều, các thao tác cơ bản khi hàn hồ quang điện
653 |aKỹ thuật hàn
653 |aKỹ thuật nguội
690 |aCơ khí
691 |aCông nghệ kỹ thuật cơ khí
700 |aNguyễn, Tiến Dũng
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào