• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 420 T1311L
    Nhan đề: Tài liệu học tập Nói 3( speak Englist naturally 3) /

DDC 420
Nhan đề Tài liệu học tập Nói 3( speak Englist naturally 3) / Lê Thị Tâm,…[và những người khác]
Nhan đề khác Tài liệu học tập Nói ba
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý I,148 tr ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt PRESENTATION SKILIS, ORAL EXAMINATION STRUCTURE AND TEST-TAKING, PRACTICE TESTS
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Khoa Ngoại ngữ
Ngành Ngôn ngữ Anh
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Ánh Nguyệt
Tác giả(bs) CN Phạm, Hồng Nhung
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Tâm
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Hồng Vân
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00127399
0022
004B4414299-68AB-4606-AF00-14A0B1938654
005202209091520
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220909152032|z01006017
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a420|bT1311L
245 |aTài liệu học tập Nói 3( speak Englist naturally 3) / |cLê Thị Tâm,…[và những người khác]
246|aTài liệu học tập Nói ba
260 |a [K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |aI,148 tr ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520 |aPRESENTATION SKILIS, ORAL EXAMINATION STRUCTURE AND TEST-TAKING, PRACTICE TESTS
653 |aTài liệu học tập
653 |aTiếng Anh
690 |aNgoại ngữ
691 |aNgôn ngữ Anh
700 |aHoàng, Thị Ánh Nguyệt
700 |aPhạm, Hồng Nhung
700 |aLê, Thị Tâm
700 |aVũ, Thị Hồng Vân
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào