• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 420 P491Y
    Nhan đề: Tài liệu học tập Thực hành phiên dịch /

DDC 420
Tác giả CN Phạm, Thu Yến
Nhan đề Tài liệu học tập Thực hành phiên dịch / Phạm Thu Yến; Trần Thị Khương Liên, Trần Thị Thanh Phương
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý 191 tr ; 27 cm
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt IMPORTANT MATTERS FOR INTERPRETING PRACTICE, SITUATIONS FOR INTERPRETING PRACTICE, APPLYING TECHNIQUES TO INTERPRETING, TESTING CRITERIA AND PRACTICE TESTS
Từ khóa tự do Phiên dịch
Khoa Ngoại ngữ
Ngành Ngôn ngữ Anh
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thanh Phương
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Khương Liên
00000000nam a2200000 a 4500
00127400
0022
0046D339A4C-C224-4D6F-BF52-D9E971D9B9A3
005202209091532
008 2022 vm| vie
0091 0
039|y20220909153243|z01006017
082|a420|bP491Y
100|aPhạm, Thu Yến
245|aTài liệu học tập Thực hành phiên dịch / |cPhạm Thu Yến; Trần Thị Khương Liên, Trần Thị Thanh Phương
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300|a191 tr ; |c27 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520|aIMPORTANT MATTERS FOR INTERPRETING PRACTICE, SITUATIONS FOR INTERPRETING PRACTICE, APPLYING TECHNIQUES TO INTERPRETING, TESTING CRITERIA AND PRACTICE TESTS
653|aPhiên dịch
690|aNgoại ngữ
691|aNgôn ngữ Anh
700|aTrần, Thị Thanh Phương
700|aTrần, Thị Khương Liên
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào