DDC 306
Tác giả CN Nguyễn, Thị Lệ Thủy
Nhan đề Tài liệu học tập Giao thoa văn hóa / Nguyễn Thị Lệ Thủy
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý V,113 tr ; 27 cm
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt INTRODUCTION, CONTENTS, TESTING AND ASSESMENT
Từ khóa tự do Văn hóa
Khoa Ngoại ngữ
Ngành Ngôn ngữ Anh
00000000nam a2200000 a 4500
00127401
0022
0040D11F3B1-224A-40B0-B2E3-5ACDF60EA074
005202209091543
008 2022 vm| vie
0091 0
039|y20220909154306|z01006017
082|a306|bN4994T
100|aNguyễn, Thị Lệ Thủy
245|aTài liệu học tập Giao thoa văn hóa / |cNguyễn Thị Lệ Thủy
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300|aV,113 tr ; |c27 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520|aINTRODUCTION, CONTENTS, TESTING AND ASSESMENT
653|aVăn hóa
690|aNgoại ngữ
691|aNgôn ngữ Anh
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào