• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 629.8 T685H
    Nhan đề: Tài liệu học tập Phát triển ứng dụng IOT /

DDC 629.8
Tác giả CN Trần, Thị Thu Hường
Nhan đề Tài liệu học tập Phát triển ứng dụng IOT / Trần Thị Thu Hường; Phạm Anh Tuấn
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý VII,185 tr. ; 27 cm
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Giới thiệu về IOTS, hệ thống IOT, giao tiếp thế giới thực, lập trình IOT với ESP, lập trình IOT với RASPBERRY PI
Từ khóa tự do Ứng dụng IOT
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Khoa Điện tử
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
Tác giả(bs) CN Phạm, Anh Tuấn
00000000nam a2200000 a 4500
00127402
0022
00489AD62CE-EE83-40FB-A9D9-1EBDC4615BFA
005202302271127
008 2022 vm| vie
0091 0
039|a20230306085719|bnplong|c20230227112711|dtvdien|y20220909162812|z01006017
082|a629.8|bT685H
100|aTrần, Thị Thu Hường
245|aTài liệu học tập Phát triển ứng dụng IOT / |cTrần Thị Thu Hường; Phạm Anh Tuấn
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300|aVII,185 tr. ; |c27 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520|aGiới thiệu về IOTS, hệ thống IOT, giao tiếp thế giới thực, lập trình IOT với ESP, lập trình IOT với RASPBERRY PI
653|aỨng dụng IOT
653|aTài liệu học tập
690|aĐiện tử
691|aCông nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
700|aPhạm, Anh Tuấn
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào